Avgifter 2021

Deltagarkort är obligatoriskt för alla spelare.
Även ledare/föräldrar med boende och/eller mat via oss ska ha ledarkort. Här det dock 200:- billigare då t-shirts och priser inte ingår.


A-kort: Pris 760:- (Ledare 560:-) Innehåller 1 cup t-shirt, kringaktiviteter, deltagarplakett, priser samt 2 övernattningar inkl. frukost på hårt underlag i skolsal. Middag dag 1 , lunch och middag dag 2 och lunch dag 3 ingår.

B-kort: Pris 495:-(Ledare 295:-) Innehåller 1 cup t-shirt, kringaktiviteter, deltagarplakett och priser.
Middag dag 1, lunch och middag dag 2 och lunch dag 3 ingår.

C-kortet: Pris 200:- (Ledare 0:-) Innehåller 1 cup t-shirt, kringaktiviteter, deltagarplakett och priser

Anmälningsavgift:
Anmälningsavgift 2900:- (täcker domare, planhyror, hyra matsal, funktionärer, administration mm)
Buss kan bokas för 2500:-/lag (gäller till egna matcher samt mat efter bestämd turlista)

Anmälningsavgift och deltagarkort inbetalas till pg 6364640-0, Buster Cup

Utlandsbetalning:
SE308000 0816 6190 3745 8594
BIC SWEDSESS

Anmälningsavgift senast 31/12 eller snarast efter anmälan om den sker under 2021 och deltagarkort senast 31/3 2021

Kommentarer