Buster & Starlet Cup 2020

Information återbetalningar Buster & Starlet Cup 2020


10/6 2020
Samtliga deltagaravgifter är nu återbetalda till 100% förutom de lag som valt att låta dessa stå kvar till 2021.

21/5 2020
Återbetalningarna är igång och redan efter ett dygn hade ett stort antal formulär kommit in till oss.
Faktum är att det bara återstår 36 lag som ännu inte begärt tillbaka deltagaravgifterna.

Vi är glada att konstatera att lag har nappat på vårt erbjudande om 10% uppräkning om avgifterna får stå kvar till kommande turnering.
Det innebär att vi redan nu ser att vi kommer att kunna återbetala övriga lags deltagaravgifter snabbare än beräknat.

Vi har fått några frågor angående vårt krav att utbetalningen ska ske till ett föreningsanknutet plus-eller bankgiro.

Anledningen till detta är att vi vill kunna kontrollera att utbetalningen sker till rätt mottagare, d v s den klubb som anmält laget till turneringen.
Skulle vi betala tillbaka till bankkonton, så finns det inget sätt för oss att se att mottagaren är rätt. Vi har inte heller någon möjlighet att exempelvis se från vilket konto deltagaravgiften är betald och kan därför inte matcha att det är samma konto som återbetalningen begärs till.
Vi vill alltså helt enkelt vara säkra att pengarna kommer rätt.

Skulle det finnas något specialfall där återbetalningen inte kan ske via giro så får Ni höra av Er till oss, så får vi försöka lösa problemet.19/5 2020
På grund av Corona-utbrottet och de restriktioner från myndigheter och regering som infördes i mars 2020 var det inte möjligt att genomföra Buster & Starlet cup 2020.

För föreningen KAIS Mora IF innebar den inställda turneringen tillsammans med ett uteblivet SM-slutspel att cirka 40% av föreningens årsomsättning uteblev. Den uteblivna vinsten för de inställda evenemangen överstiger en miljon kronor. Därutöver finns stora frågetecken för den kommande sommaren och säsongen. Eventuella uteblivna sommarläger och eventuellt minskade sponsorintäkter medför att hela föreningens existens är i fara.

KAIS Moras styrelse har de senaste veckorna försökt att så långt som möjligt utreda om föreningen är på obestånd eller inte. Ett företag eller en förening som är på obestånd får inte enligt lag betala sina skulder i annan ordning än vad lagen föreskriver.
Detta är orsaken till att de utlovade återbetalningarna av deltagaravgifter inte kunnat påbörjas. Vi har nu fört diskussioner med våra största samarbetspartner och våra största leverantörer och kommit till den slutsatsen att vi, med den information som finns tillgänglig, bedömer att en återbetalning av deltagaravgifterna kan ske med 50% omgående och resterande 50% efter att RF har fördelat ut det statliga stöd som utgår till föreningar som förlorat mycket pengar under Corona-krisen. Detta stöd säger RF att man utbetalar runt midsommar.

Vad gäller anmälningsavgifterna så har KAIS Moras styrelse nu tagit ett nytt beslut. Nu gäller att alla anmälningsavgifter flyttas över till Buster & Starlet cup 2021. De föreningar som inte utnyttjar sina anmälningsavgifter 2021 kommer att få dessa återbetalda i april 2021.

För att få återbetalningar behöver Ni fylla i ett formulär där ni bland annat anger till vilket plusgiro eller bankgiro återbetalningen ska ske. Av säkerhetsskäl måste detta konto vara kopplat till den anmälda föreningen. Vi kommer inte att återbetala några avgifter till privata eller anonyma konton, utan en utbetalningskontroll kommer att ske.
Ett särskilt erbjudande finns i formuläret, där Ni kan låta helar eller delar av deltagaravgiften stå kvar hos oss till nästa års Buster & Starlet Cup. Vi räknar då upp avgiften med 10%, så det lag som låter exempelvis 15.000 stå kvar till nästa år får tillgodoräkna sig 16.500 kronor vid nästa års turnering.

Länk till formulär återbetalning:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfYUDJhrkv_GOn3DMgiP93IaHQ48RVS19g1mvXiTuFz4LaXg/viewform?usp=sf_link


Mail: bustercup@kaismora.se
Telefon: 070-2077840

Kommentarer